Biểu mẫu hệ đại học – Đại Học Cần Thơ

Giấy xác nhận vay vốn & Giấy cam kết trả nợ
Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng
Sổ thực tập sổ đầu bài
Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại Trường
Đơn xin miễn học phần
Đơn xác nhận có hộ khẩu thường trú tại địa phương
Đơn xin rút tiền học phí
Đơn xin gia hạn đóng học phí
Đơn xin xét môn học tương đương
Đơn xin thay thế môn học
Đơn xin xóa học phần
Đơn xin chấm phúc khảo (Mẫu 8 )
Đơn xin thi cải thiện điểm (Mẫu 9)
Đơn xin xác nhận là đã học xong CTĐT chuyên ngành
Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Đơn xin đăng ký dự thi học phần TN KH Mác – Lênin, TTHCM.
– Hồ sơ xin xét tốt nghiệp:
+ Đơn xin xét TN – phần còn nợ môn học theo CTĐT cũ
+ Đơn xin xét tốt nghiệp
+ Bảng kế hoạch học tập toàn khóa
+ Đơn xin không tính điểm học phần vào điểm TB tích lũy

Phiếu đăng ký học phần (New, 17-04-2008 ).
Phiếu đăng ký nhu cầu mở thêm môn học
Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn
Đơn xin trợ cấp học bổng
Đơn xin tạm nghỉ học (Mẫu 2a) – vì hoàn cảnh khó khăn
Đơn xin tạm nghỉ học (Mẫu 2b) – điều trị bệnh
Đơn xin thôi học (Mẫu 7b)
Đơn xin học lại (Mẫu 1a)vì hoàn cảnh khó khăn hoặc lý do khác
Đơn xin học lại (Mẫu 1b) – điều trị bệnh
Đơn xin học lại (Mẫu 7c) – sinh viên bị đình chỉ học tập

Bảng kê khối lượng công tác
Bảng kê giờ mời giảng (Mẫu 6)
Biên bản thẩm định giáo trình
Quyết định cử CBVC đi hướng dẫn thực tập, thực tế
Biên bản phúc khảo (Mẫu số 9)
Giấy cử cán bộ chấm phúc khảo (Mẫu số 8 )
Phiếu điều chỉnh lịch giảng dạy
Phiếu điều chỉnh Cán bộ giảng dạy
Giấy ủy nhiệm cán bộ coi thi
Giấy đề nghị (Hỗ trợ Cán bộ và phòng tổ chức kiểm tra)

Nguồn : http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/cacmaubieu/daihoc.html

Speak Your Mind

Protected with SiteGuarding.com Antivirus