KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM 2009 – 2010

ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BCH ĐOÀN VIỆN NC&PT CNSH

Cần Thơ, ngày 23 tháng 07 năm 2009

———-

Số: ….. KH / ĐTN

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2009 – 2010

Căn cứ theo kế hoạch lao động đầu năm học 2009-2010 của trường Đại học Cần Thơ kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên  Đoàn Viện NC&PT CNSH năm học 2009 – 2010. BCH Đoàn Viện NC&PT CNSH đề ra chương trình lao động đầu năm học 2009-2010 cụ thể như sau:

I. Mục Đích

Tiếp tục lao động khu vực được phân công: xung quanh và trong khuôn viên Viện, đẩy nhanh tiến độ giải phóng các đống phế liệu, hoá  chất, vật dụng không sử dụng được,… trong Viện cũ.

Các chi đoàn tiếp tục lao động và phát triển các Công trình Thanh niên của các chi đoàn được Đoàn Viện giao.

II. Nội dung

Thời gian lao động: từ 3/8 – 8/8/2009.

Phân công khu vực lao động như sau:

a, Các chi đoàn có Công trình Thanh niên thì tiến hành lao động dọn cỏ tạp, phát hoang khu vực được phân công.

b,  Lao dộng xung quanh và trong khuôn viên Viện:

Khu vực lao động

Chi đoàn

Thời gian thực hiện

1. Bên hông nhà quảng bá + nhổ cỏ lai cỏ trồng trước Viện cũ. CNSH K33

Chiều 30/7/2009

2. Sân bóng chuyền + đường 2 bên nhà lưới vào khu CTTN CNSH TT K32
3. Phía sau Viện mới (Viện B) + Phía sau TT Ngoại ngữ. (chạy dài tới giáp ranh nhà Học B). CNSH TT K34
4. Dọn trong khuôn viên Viện cũ (công việc sẽ phân công cụ thể từng chi đoàn) CNSH K32, CNSH K34, CNSH TT K33, CĐ CÁN BỘ
Nơi nhận:

– BGĐ Viện

– Lưu VP Đoàn Viện

TM. BCH ĐOÀN VIỆN NC&PT CNSH

Bí thư

HUỲNH XUÂN PHONG

Speak Your Mind

Protected with SiteGuarding.com Antivirus