Dự thảo: BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2008 – 2010

BCH Đoàn Viện NC&PT CNSH gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên của Viện,

Bản dự thảo :

DU-THAO-BAO-CAO-NHIEM-KY-2008-2010- Đoàn Viện_CNSH

DU THAO PHUONG HUONG HOAT DONG NHIEM KY 2010-2012

“BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2008 – 2010″ và “Phương hướng hoạt động  nhiệm kỳ 2010-2012″

Mong các bạn đóng góp, bổ sung để hoàn thiện các văn bản nói trên.

Mọi ý kiến xin gửi về theo địa chỉ: bithu@congnghesinhhoctre-ct.com.


Trân trọng

BCH Đoàn Viện

Speak Your Mind

Sơn Epoxy