Từ Lý Tự Trọng đến những trang sử Đoàn – Kỳ 2: Di sản người anh hùng trên đất Thái

THT Ly Tu Trong

Từ Lý Tự Trọng đến những trang sử Đoàn - Kỳ 2: Di sản người anh hùng trên đất Thái TT - Đoàn làm phim chúng tôi đi lại con đường từ VN, băng rừng Lào, vượt sông Mekong để đến với Bản Mạy, Nakhon Phanom, nơi sinh thành của anh hùng Lý Tự Trọng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng bắt tay ông Lê Hữu Đạt, bố của Lý Tự Trọng, trong một lần … [Read more...]