CUỘC THI “SINH VIÊN THANH LỊCH” NĂM 2011

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BCH ĐOÀN VIỆN NC & PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC Số: /KH-ĐTN.2011 Cần Thơ, ngày 04 tháng 10 năm 2011 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “SINH VIÊN THANH LỊCH” NĂM … [Read more...]