CUỘC THI “SINH VIÊN THANH LỊCH” NĂM 2011

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BCH ĐOÀN VIỆN NC & PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC Số: /KH-ĐTN.2011 Cần Thơ, ngày 04 tháng 10 năm 2011 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “SINH VIÊN THANH LỊCH” NĂM 2011 I. MỤC ĐÍCH Thiết thực chào mừng ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam […]

Protected with SiteGuarding.com Antivirus