Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

HUY_HIEU_DOAN

Trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCSHCM, vào ngày 26/3/2011, các Đoàn viên Thanh niên  Đoàn Viện NC&PT Công nghệ Sinh học đã tham gia Hội trại Văn hoá Thanh niên Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn (1931-2011) và Chào mừng 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần Thơ (1966-2011). Hội trại diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá - … [Read more...]