Bầu chọn cho bài viết hay nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Những bài viết của các Đoàn viên sẽ được đăng và bắt đầu bầu chọn trên web Đoàn viện vào lúc 15h ngày 13/11/2009 cho đến 15h ngày 18/11/2009. Các Đoàn viên – Thanh niên của Viện đọc những bài viết này và cho điểm các bài viết. Bài nào được điểm trung bình cao nhất sẽ là bài đoạt giải cao nhất. Để cho điểm các bài viết, bạn hãy nhấn vào tên bài … [Read more...]